Archive for the ‘bankowość’ Category

Profesjonalna analiza finansowa

Narzędziem pozwalającym na ocenę podejmowanych w każdym przedsiębiorstwie decyzji biznesowych jest analiza finansowa. By przynosiła ona oczekiwane rezultaty, musi być ona oparta o rzetelne informacje i aktualne dane. Wiarygodna analiza finansowa powinna być wykonywana przynajmniej raz do roku. Większe podmioty gospodarcze decydują się na przeprowadzanie analiz raz na kwartał. Teoretycznie, analiza finansowa jest wewnętrznym elementem planistycznym i informacyjnym, jednak w rzeczywistości na zapoznaniu się z aktualnym stanem finansowym naszej firmy zależy także zewnętrznym podmiotom, jak na przykład instytucjom bankowym i potencjalnym inwestorom oraz wszystkim kontrahentom biznesowym. Przy staraniach kredyt nie możemy oczekiwać, że decyzja kredytowa będzie podjęta w próżni, bez jakichkolwiek wiarygodnych informacji. Analizę finansową i biznesplan planowanego przedsięwzięcia dodaje się w załączniku do wniosku kredytowego. Objętość takiej analizy finansowej powinna być zależna od wysokości sumy, o którą się staramy. Regularne przeprowadzanie analizy ekonomicznej stanu finansów firmy pozwala na prawidłową i obiektywną ocenę sytuacji, a to pomaga na uniknięcie wielu niepowodzeń biznesowych. Wyniki sprzedaży tylko wówczas mogą się poprawić, gdy poznamy przyczyny aktualnie osiąganych słabych rezultatów.

Planowanie domowego budżetu

Każdy chciałby żyć na ustabilizowanej stopie finansowej. Jednak nie każdy chce podjąć trud uporządkowania swoich domowych finansów. Gdy nie mamy pomysłu, jak zabrać się za uporządkowanie domowego budżetu warto udać się do profesjonalnego doradcy finansowego. Nasza sytuacja finansowa w dużej mierze zależy od tego, jakie nawyki w sobie wyrobiliśmy dotyczące wydawania zarobionych pieniędzy. Często nawyki powstają nieświadomie i ciężko je wykorzenić. Jednak przy odrobienie dyscypliny można wyrobić nawyki finansowe, które będą działać na naszą korzyść. Jednym z takich nawyków na przykład jest regularne odkładanie dziesięciu procent z każdej wypłaty, niezależnie od tego, ile nasze zarobki wynoszą. W oszczędzaniu dużą rolę odgrywa sam fakt, czy wszystkie decyzje, jakie podejmujemy są świadome, czy też często działamy na autopilocie. W każdym domowym budżecie trzeba z wyprzedzeniem planować wszystkie konieczne wydatki, a także nasze przychody. Gdy będziemy wiedzieć z góry, jaka jest różnica między tymi dwoma elementami, wówczas pieniądze będą uciekać z naszej kieszeni zdecydowanie wolniej. Niektóre osoby są zdania, że oszczędzanie rodzi konieczność odmawiania sobie licznych przyjemności, lecz jest to prawda tylko do pewnego punktu. Oszczędność oznacza umiejętność selekcjonowania przyjemności.

Skuteczne sposoby oszczędzania

Z oszczędzaniem ma problemy wiele osób. Brak regularnego oszczędzania może być źródłem wielu problemów. Wyrobienie w sobie nawyku stałego oszczędzania, przynajmniej dziesięciu procent z każdej comiesięcznej wypłaty, pozwoli nam na utrzymanie płynności finansowej w naszym domowym budżecie, a także zapobiegnie poważniejszym kłopotom w chwilach załamania finansowego, jak na przykład utraty pracy, czy innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Pierwszą zasadą oszczędzania jest przede wszystkim wydawanie mniejszej ilości pieniędzy niż zarabiamy. Wielu osobom wydaje się, że oszczędzanie będzie oznaczać całkowitą rezygnację ze wszystkich dotychczasowych przyjemności. Sprawa wygląda zgoła odmiennie, w oszczędzaniu chodzi przede wszystkim o wydawanie posiadanych pieniędzy w sposób bardziej świadomy. Stać nas będzie na wszystko, tylko nie na wszystko jednocześnie. Oszczędzanie najlepiej rozpocząć od dokładnej analizy aktualnej sytuacji finansowej, i opanowaniu wszystkich zobowiązań wobec zewnętrznych podmiotów. Nie ma absolutnie żadnego sensu zakładanie lokaty bankowej, gdy mamy niespłacony kredyt wysoko opodatkowany. Często by opanować naszą aktualną sytuację finansową będziemy potrzebować regularnych wizyt u doradcy finansowego, który nakreśli nam plan, do zaleceń, którego powinniśmy się, jak najszybciej zastosować.

Usługi doradcy inwestycyjnego

Wszechobecny kryzys gospodarczy doprowadzić do sytuacji, w której wiele osób zaprzestało jakichkolwiek inwestycji. Taki zastój jest spowodowany nie tylko brakiem kapitału do zainwestowania, lecz przede wszystkim dużym ryzykiem inwestycyjnym, a także obawą przed stratą posiadanego kapitału. Jednak nie można kategorycznie stwierdzić, iż nie można już absolutnie żadnej branży, w którą warto zainwestować. Najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym charakteryzują się nawet w czasach kryzysu ekonomicznego, inwestycje w kamienie szlachetne, niektóre papiery wartościowe i rynek nieruchomości. Do przeprowadzania inwestycji na rynku kamieni szlachetnych potrzebna jest duża wiedza i doświadczenie. Do zdobycia odpowiedniej wiedzy upoważniającej nas do podejmowania skutecznych decyzji potrzeba wielu lat. Dużo łatwiejszym sposobem jest korzystanie z porad profesjonalnych i niezależnych doradców inwestycyjnych. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy obciążeni ryzykiem inwestycyjnym, lecz, gdy zgromadzimy wiedzę od kilku takich podmiotów i otrzymane porady będą się ze sobą pokrywać, wówczas można mieć całkiem sporą pewność, że dana inwestycja będzie trafiona. W kwestiach papierów wartościowych najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie inwestycja w obligacje, których emitentem jest Skarb Państwa, wtedy ryzyko inwestycyjne nie występuje.

Inwestycje w złoto i diamenty

W czasach kryzysu ekonomicznego ciężko o bezpieczną lokatę kapitału. Jednym z ostatnich bastionów bezpieczeństwa inwestycyjnego można uznać rynek kamieni szlachetnych. Do inwestowania w tę branżę najlepiej się zabrać, gdy posiadamy już pewną wiedzę i mamy przynajmniej minimalne związane z transakcjami z udziałem złota czy diamentów. Najważniejsze by kamienie szlachetne kupować tylko i wyłącznie u sprawdzonych sprzedawców. Kupując od mało wiarygodnego sprzedającego dużo ryzykujemy, nie dajmy się zwieść atrakcyjnym cenom. Każdy kamień szlachetny powinien posiadać certyfikat jednej z finansowych instytucji międzynarodowych. Tego rodzaju certyfikaty również są bardzo często podrabiane, dlatego należy nabyć wiadomości dotyczące tego, jak rozpoznać certyfikat prawdziwy od falsyfikatu. W czasach, gdy wartość pieniądza może bardzo szybko spaść, a co za tym idzie doprowadzić nas na skraj bankructwa, warto posiadać instrument finansowy, który zawsze jest w cenie i są najmniejsze szanse, że jego wartość nagle spadnie. Złoto i diamenty są bardzo cenne od wielu stuleci i nic nie zapowiada zmiany obowiązującego stanu rzeczy. W kwestiach diamentów to najlepiej jest kupić kamień w stanie surowym i samodzielnie zdecydować się na jego cięcie i szlifowanie, możemy wówczas liczyć na dużo wyższą stopę zwrotu.

Zakup papierów wartościowych

Pomysłem na udaną inwestycję może się okazać umiejętny zakup różnego rodzaju papierów wartościowych. Największym rynkiem, na którym możemy dokonać zakupu papierów wartościowych jest oczywiście giełda, która w naszym kraju ma siedzibę w Warszawie. Notowanych jest na niej ponad sześćset spółek, czyli jest, z czego wybierać. Najchętniej kupowanymi papierami wartościowymi są niezmiennie akcje i obligacje. Różnic między tymi dwoma instrumentami finansowymi szukać należy w sposobie naliczania zysku. W przypadku obligacji skarbowych, kupujący doskonale wie, na jaki zysk może liczyć po upływie określonego czasu. Zysk ten jest niezmienny i niezależny od zmiany stopy inflacji. Obligacje można zakupić na okres dwóch, trzech, pięciu, czy dziesięciu lat. Im dłuższy okres, tym na większy zysk może liczyć kupujący. Z kolei w przypadku akcji, można pokusić się o próbę prognozy, dotyczącą przyszłych i ewentualnych zysków, lecz nigdy nie wiadomo, jak potoczą się wypadki na parkiecie giełdowym, równie dobrze możemy stracić cały zainwestowany kapitał. Sposób gry na giełdzie powinien być dostosowany do naszej osobowości. Jeżeli jesteśmy osobą raczej nieskłonną do dużego ryzyka, to lepiej kupować rzadziej papiery wartościowe i tylko wówczas, gdy poparte jest to licznymi analizami przeprowadzonymi przez wiarygodne instytucje.

Kredyt na nowe technologie

Oferta instytucji bankowych, jeśli chodzi o kredyty dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest niezwykle obszerna i różnorodna. Przedsiębiorcy mogą starać się o kredyty na start firmy, o kredyty na finansowanie bieżącej działalności, czy długoterminowe kredyty inwestycyjne i preferencyjne. Tego rodzaju zobowiązania kredytowe można zaciągać w bankach komercyjnych, lecz również z jedynego banku państwowego, każdy podmiot gospodarczy może się starać o otrzymanie kredytu, który nosi nazwę technologicznego. Pomysł związany z rozpoczęciem przyznawania tego rodzaju kredytów jest kontynuowany od kilku lat i potrwa do końca roku dwa tysiące osiemnastego. Kredyty technologiczne przyznawane są na cele związane z wdrażaniem do takich przedsiębiorstw nowych i innowacyjnych rozwiązań. Strona państwowa zdaje sobie sprawę, jak ważne jest dla współczesnej gospodarki stały kontakt z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, czy z wcielaniem alternatywnych źródeł energii. Minusem tego rodzaju zobowiązań kredytowych, z punktu widzenia przedsiębiorców jest konieczność posiadania, dużego wkładu własnego. Gdy przy kredytach inwestycyjnych wysokość wkładu własnego ustalona jest na poziomie dziesięciu procent, tak przy kredytach technologicznych sięga aż dwudziestu pięciu procent, co jest bardzo wysokim progiem.

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

W kwestii finansowanie działalności przedsiębiorstw, a mianowicie dostępnych sposobów na tego rodzaju manewry powstało już chyba wystarczająco dużo publikacji książkowych i różnego rodzaju artykułów. Finansowanie przedsiębiorstw możemy z powodzeniem podzielić na dwie grupy, wewnętrzne i zewnętrzne. Najczęściej przedsiębiorstwo nie jest w stanie przez cały okres swojej działalności opierać się tylko i wyłącznie na wypracowanym zysku netto ze sprzedaży produktów czy usług, potrzebne są z reguły dodatkowe impulsy z zewnątrz. Jednak finansowanie bieżącej działalności z wypracowanego zysku netto, to nie jedyny sposób na finansowanie wewnętrzne prowadzonej firmy. Do pozostałych należą odpisy amortyzacyjne, czy dopłaty wspólników do majątku podstawowego przedsiębiorstwa. Dopłata do majątku może być wykonana przez wspólnika na przykład w formie umowy pożyczki. Zewnętrznymi źródłami finansowania prowadzonej działalności gospodarczej są między innymi uzyskane kredyty. Najczęściej w ofercie banków dla podmiotów gospodarczych znajdują się następujące rodzaje kredytów, kredyty odnawialne i nieodnawialne na rachunku bieżącym firmy, kredyty inwestycyjne, technologiczne czy preferencyjne. Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw może liczyć na szczególne przywileje przy zaciąganiu takich kredytów.

Podstawowy podział ekonomii

Jeśli musielibyśmy wskazać na dwie najważniejsze gałęzi ekonomii, to z pewnością wymienilibyśmy mikroekonomię i makroekonomię. Ta pierwsze dziedzina zajmuje się badaniem motywacji podejmowanych na rynkach decyzji zarówno przez indywidualnego konsumenta, jak również przez pojedyncze podmioty gospodarcze. Mikroekonomia nie traktuje krajowej gospodarki, jako jednej części, jak to jest w przypadku makroekonomii, lecz, jako zespół bardzo wielu elementów, między, którymi może dochodzić do interakcji. Profesjonalnie przeprowadzone badania mikroekonomiczne mogą nam dać odpowiedź na wiele bardzo ważnych dla całej gospodarki pytań. Otrzymanie klarownej odpowiedzi w kwestii motywacji, które kierują przypadkowego konsumenta podczas podejmowania decyzji na rynku jest niezwykle istotne i nurtuje wszystkich sprzedawców. Łatwiej uzyskać wzrost gospodarczy, gdy na takie pytania potrafimy udzielić prawidłowej odpowiedzi. Łatwiej jest również o bardziej dokładne prognozy dotyczące wysokości sprzedaży na poszczególnych rynkach. Z kolei makroekonomia, jak zostało już wspomniane traktuję gospodarkę danego kraju, jak jeden organizm i bada zjawiska ważne właśnie z punktu widzenia całej gospodarki, a nie tylko jej pewnego wycinka. Do zjawisk, które wzięła pod lupę makroekonomia należą bezrobocie, bilans płatniczy czy stopa inflacji.

Bankowe produkty finansowe

Banki komercyjne w naszym kraju mają pełną swobodę, jeśli chodzi o kształtowanie swojej oferty produktowej. Oczywiście wprowadzono w ostatnim czasie podatki anty lichwiarskie, lecz generalnie, instytucje bankowe nie są ograniczane tego rodzaju przepisami. Jednym z najpopularniejszych produktów bankowych, jeśli chodzi o kredyty jest kredyt gotówkowy, nazywane także konsumpcyjnym. Choć jego ogólny koszt jest bardzo wysoki, to i tak przyciąga klientów łatwą i szybką procedurą przyznawania. Wśród kredytów dla podmiotów indywidualnych popularnymi zobowiązaniami są także kredyty hipoteczne, przeznaczane na zakup nieruchomości mieszkalnej, kredyty samochodowe, czy kredyty na remont mieszkania. Do podmiotów gospodarczych kierowana jest zupełnie inna oferta. W tej ofercie najważniejszymi pozycjami są te dotyczące kredytów odnawialnych na rachunku bieżącym, oraz kredyty inwestycyjne. Specjalnym rodzajem kredytu inwestycyjnego są kredyty preferencyjne, odsetki w tym kredycie spłacane są z budżetu państwa. Lecz oczywiście kredyty, to nie wszystkie produkty bankowe, poza nimi dużą ich część stanowią lokaty bankowe. Zysk z lokat zależy w największym stopniu z wysokości stopy inflacji. Praktycznie każdy z nas posiada również konto w banku, za które zazwyczaj płacimy miesięczną opłatę, czyli jest to także produkt bankowy.