Archive for the ‘bankowość’ Category

Dochody budżetu państwa

Jak widzimy po tytule niniejszego artykułu zajmiemy się tu budżetem państwa, a dokładnie dochodami budżetu państwa. W tym kontekście będzie mowa o tym skąd państwo czerpie dochody. Zwykły obywatel w większości przypadków pracuje na swoje dochody. Skąd pochodzi zysk państwa? Otóż w dużej mierze z naszej kieszeni. Mowa tu o różnego typu podatków. Zazwyczaj narzekamy na rosnące podatki jednak zapominamy, iż właśnie dzięki takowym podatkom państwo może w miarę poprawnie funkcjonować. Jednak wszędobylskie podatki to nie wszystko, jeżeli chodzi o zyski czy też dochody państwa. W dużej mierze państwo żyje na kredyt. Jedną z form kredytu, jaki budżet państwowy może zaciągnąć jest ten zaciągnięty od samych obywateli. Chodzi tu o Obligacje Skarbu Państwa. Takowe papiery wartościowe są emitowane przez państwo i sprzedawane obywatelom. Po upływie terminu zapadalności obligacji państwo ma obowiązek odkupić od obywateli takowe obligacje wraz z odsetkami. Oznacza to, iż obywatele zyskują na takim rozwiązaniu. Państwo także na tym zyskuje. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych tego typu idą zarówno na bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem państwa jak i na przykład na spłatę długów zagranicznych wobec innych krajów. Oczywiście sprawa zysków i strat budżetowych czy państwowych jest o wiele bardziej skomplikowana. Tu mamy tylko bardzo ogólny zarys.

Oszustwa na lokatach pozabankowych

Jeżeli mówimy o różnego typu lokatach czy też ogólnie rzecz biorąc o lokatach terminowych zazwyczaj myślimy o lokatach terminowych czy też tym podobnych dostępnych w bankach. Nic w tym dziwnego, ponieważ lokaty są jednym z podstawowych czynników pozwalających bankom działać. Tak czy inaczej lokaty bankowe są uznawane za jedne z najpewniejszych instrumentów inwestycyjnych. Oznacza to, iż zysk na nich jest niezwykle prawdopodobny. Jednak takowym lokatom towarzyszy, co prawda pewny, ale stosunkowo niski zysk. Dlatego też wiele osób chce znaleźć podobne rozwiązanie gwarantowane, ale dające większy i szybszy zysk. I tu możemy natknąć się na próby manipulacji czy wręcz oszustwa. Pozabankowe firmy oferują swoim klientom bardzo atrakcyjne lokaty, których oprocentowanie jest o wiele wyższe niż oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych. Jednak klienci nie mogą takim firmom wierzyć bezgranicznie. W przypadku podmiotów pozabankowych ryzyko jest ogromne. Banki objęte są, bowiem gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który zapewnia wypłatę przynajmniej części kapitału nawet w przypadku upadku banku. Podmioty pozabankowe takowych gwarancji nie mają. Dlatego nie można wierzyć obietnicom, iż nasze pieniądze będą w stu procentach bezpieczne. Warto, więc dokładnie przejrzeć tego typu oferty zanim się na nie zdecydujemy.

Lokaty terminowe w bankach

W niniejszym artykule zajmiemy się tak zwanymi lokatami terminowymi. Tego typu lokaty możemy w dużej mierze spotkać w różnego rodzaju bankach komercyjnych. Na czym polega lokata i dlaczego jest ona tak ważna dla banków? Po pierwsze lokata jest to kwota pieniędzy, jaką klient powierza bankowi na mocy odpowiedniej umowy. W zamian za to bank zobowiązuje się po upływie terminu zapadalności lokaty zwrócić powierzone mu pieniądze wraz z zapisanymi w umowie odsetkami. W takim wypadku jest to dl klienta sposób na zarobienie na posiadanym kapitale bez konieczności praktycznie robienia czegokolwiek. Zysk na lokacie zależy od wielu czynników. Jest to wysokość włożonego kapitału, oferowane przez bank oprocentowanie, częstość kapitalizacji odsetek czy czas trwania takowej lokaty. Przejdźmy teraz do kwestii, dlaczego takowe lokaty są tak ważne dla banków. Otóż dzięki pieniądzom, które klienci powierzają bankom na przykład na takowych lokatach terminowych banki mogą inwestować i zarabiać zarówno dla siebie jak i dla klientów. W dużej mierze banki inwestują powierzone im pieniądze w kredyty. Można, więc powiedzieć, iż klienci pożyczają pieniądze bankom by te mogły pożyczać pieniądze im. Lokaty terminowe mogą być zawierane na różny okres. Może to być na przykład kilka miesięcy, ale również kilka lat.

Wzrost poziomu bezrobocia

W przypadku przedmiotów badań nauki społecznej, jaką jest ekonomia mamy do czynienia również z badaniem, analizą i opisem społecznych, a w dużej mierze gospodarczych przyczyn oraz następstw bezrobocia. Jak wiemy negatywnym zjawiskiem jest wzrost poziomu bezrobocia. W najprostszy sposób jest to wzrost osób, które będąc w wieku produkcyjnym nie pracuje. Przyczyn powstawania i wzrostu bezrobocia jest wiele. Negatywny wpływ na poziom bezrobocia na całym świecie miał kryzys globalny, z jakim borykamy się od kilku lat. Wtedy to na skutek załamania się gwałtownego gospodarki miliony ludzi straciło w krótkim odstępie czasu pracę. Niestety, ale mimo wielu programów pomocowych i działań wielu rządów oraz organizacji nie udało się znacząco zmniejszyć powstałego wysokiego poziomu bezrobocia w wielu krajach. Wraz ze wzrostem bezrobocia bardzo często spada konsumpcja, co powoduje tak zwane zwolnienie gospodarki. Spada moc nabywcza, więc mniej produkujemy. Mniejsza produkcja powoduje mniejszą rentowność, która z kolei pociąga za sobą potrzebę redukcji kosztów. Na nasze nieszczęście często kończy się to kolejnymi zwolnieniami. Dlatego też rządy wielu krajów przeznaczają ogromne kwoty na walkę ze zjawiskiem bezrobocia. Mogą to być na przykład programy pozwalające na przekwalifikowanie się lub założenie własnej działalności.

Konsolidacja i refinansowanie kredytów

Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów posiadanego zadłużenia może być konsolidacja lub refinansowanie takowego zadłużenia. W tym przypadku mówimy oczywiście o kredytach czy pożyczkach. To właśnie takowe zobowiązania możemy refinansować czy skonsolidować. Ogólnie rzecz biorąc takowe procesy sprowadzają się do zaciągnięcia nowego kredytu, dzięki któremu spłacamy zobowiązania już posiadane. W takim wypadku do spłaty pozostaje nam już tylko nowy kredyt. Jednak konsolidacja i refinansowanie musi się czymś różnić skoro mówimy tu o dwóch sposobach czy też o dwóch pojęciach. Różnica polega zasadniczo na tym, iż refinansowaniu poddajemy jeden kredyt. W takim wypadku zaciągamy kredyt i spłacamy już posiadany. Wszystko w stosunku jeden do jednego. Natomiast w przypadku konsolidacji zaciągamy jeden kredyt na spłatę kilku zobowiązań. Konsolidacja polega, więc na zastąpieniu kilku kredytów czy pożyczek jednym kredytem konsolidacyjnym. Jakie są zalety takowych działań? Obniżenie kosztów spłaty comiesięcznej raty lub sumy comiesięcznych rat wynika z kilku czynników. Po pierwsze nowy kredyt może mieć do czynienia z lepszymi warunkami kredytowania. W takim wypadku możemy spłacać niższą ratę dzięki niższemu oprocentowaniu. Poza tym możemy zdecydować się na wydłużenie okresu kredytowania. To również obniży koszt comiesięcznej raty.

Sposoby na uniknięcie zadłużenia

W przypadku wielu osób czy też gospodarstw domowych mamy do czynienia z mniejszymi lub co gorsza większymi opóźnieniami czy też problemami w spłacie zadłużenia. Jeżeli chodzi o zadłużenie jego główną przyczyną są zazwyczaj kredyty i pożyczki. Często zaciągając takowe nie do końca kierujemy się rozsądkiem i spojrzeniem w przyszłość. O takowych pożyczkach decydują niestety często chwilowe potrzeby oraz pochopne decyzje. Właśnie takowe zobowiązania zaciągnięte bez odpowiedniej analizy mogą nas wpędzić w poważne tarapaty finansowe. Jak się okazuje obecnie banki mają za zadanie dokładnie sprawdzać zdolność kredytową swoich potencjalnych lub już aktualnych klientów. Jeżeli zadłużenie takowego konsumenta przekracza określony w przepisach próg procentowy jego dochodów kredyt nie może być udzielony. Jest to zabezpieczenie przed nadmiernym zadłużaniem. Niestety jednak takowe przepisy nie obowiązują podmiotów pozabankowych. To właśnie w tego typu instytucjach często zadłużamy się ponad nasze możliwości. Zawsze w kontekście kredytów i pożyczek powinniśmy patrzeć w przyszłość nieco pesymistycznie i zakładać, iż nasza sytuacja finansowa może ulec pogorszeniu. Warto też korzystać z ubezpieczeń kredytów. Nie możemy również zaciągać zobowiązań na cele niebędące podstawowymi do przetrwania, jeżeli nie jesteśmy w stu procentach pewni, iż będziemy w stanie go spłacić.

Planowanie finansów domowych

Ważnym elementem w przypadku chęci zadbania o swoje finanse domowe jest odpowiednie ich planowanie. W takim wypadku mamy do czynienia ze stworzeniem czegoś na kształt budżetu. Oczywiście jest on o wiele mniej skomplikowany niż budżet państwa, lecz dla zwykłego gospodarstwa domowego ma podobną wartość i jest równie ważny. Tak czy inaczej, o czym trzeba pamiętać tworząc takowy budżet czy też takowy plan? Otóż przede wszystkim musimy porównać dwa zasadnicze elementy. Mowa tu o przychodach oraz o rozchodach, czyli wydatkach. Ważne jest tak by wydatki nigdy nie przewyższały przychodów. Najlepiej wszystko tak zaplanować by zawsze była jakaś kwota, która nam pozostanie. Może ona zostać odłożona, jako oszczędności i stanowić swoistą rezerwę budżetową na przyszłość. W planowaniu wydatków należy na samym początku wyszczególnić te najważniejsze i niezbędne. Są to wydatki związane z utrzymaniem, czyli rachunki jak i pieniądze zarezerwowane na podstawowe potrzeby takie jak jedzenie. Później możemy wziąć pod uwagę mniej istotne dla przetrwania elementy, czyli na przykład rozrywki. Ograniczanie wydatków zawsze zaczynać powinno się od rzeczy zbędnych, czyli właśnie od rozrywek. Warto też zawsze wygospodarować przynajmniej niewielką kwotę, którą możemy odłożyć. Należy też ostrożnie postępować z kredytami.

Następstwa globalnego kryzysu

Globalny kryzys traw do dziś. Mimo iż wybuchł on tak na prawdę kilka lat temu to do dziś odczuwamy jego potężne następstwa i skutki. W takim wypadku można mówić o na prawdę dramatycznych zdarzeniach. Przede wszystkim na całym świecie pracę straciły miliony ludzi. W przypadku załamania rynku finansowego oraz właśnie rynku pracy sprawiło to, iż w zamożnych krajach, w których ogromna część obywateli żyje na kredyt z dnia na dzień wielu z nich straciło najpierw prace, a potem majątek w tym i dom. Wszystko, bowiem uzależnione było od spłaty kolejnych rat kredytu. Dlatego też kryzys ten pociągną za sobą nie tylko konsekwencje gospodarcze, ale również szereg konsekwencji społecznych czy politycznych. Warto zauważyć, iż kryzys wpłyną negatywnie nie tylko na firmy, przedsiębiorstwa czy różnego typu mniejsze lub większe podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ale spowodował, iż na skraju bankructwa stanęły całe państwa. W takim wypadku pomoc najzamożniejszych krajów musiała zostać skierowana nie tylko do przemysłu czy innego typu form działalności, ale również do innych państw. W takiej sytuacji znalazło się kilka krajów europejskich. Najpoważniej kryzys odczuła Grecja, które wciąż boryka się z widmem bankructwa. Jak zatem widać to, co stało się kilka lat temu będzie wpływać na cały świat jeszcze przez wiele kolejnych lat.

Przyczyny kryzysu ekonomicznego

Jak zapewne doskonale wiemy kilka lat temu mieliśmy do czynienia z globalnym kryzysem gospodarczym. Ogólnie rzecz biorąc wciąż borykamy się z bardzo poważnymi następstwami takowego kryzysu. Zapewne wiele osób zastanawia się, jakie były przyczyny takowego globalnego kryzysu, który wstrząsną światem i tak na prawdę trwa nadal. Otóż podstawową przyczyną był źle zarządzany rynek finansowy. Mowa tu w dużej mierze o rynku finansowym związanym z bankami. W takim wypadku chodzi oczywiście o te największe na świecie banki, które tworzą rynek finansowy czy też bankowy w ujęciu globalnym. Ogólnie rzecz biorąc chodzi tu o całe konsorcja finansowe, które działały na szeroko pojętym rynku finansowy. Światowy kryzys zaczął się w momencie, gdy wyszły na jaw pewne nieprawidłowości. Z racji, iż takowy rynek był przez długi czas zarządzany nieodpowiedzialnie i niezwykle lekkomyślnie wystarczył niewielki impuls do tego by całość runęła niczym domek z przysłowiowych kart. W momencie, gdy takowy rynek zaczął się lawinowo walić było już za późno na wprowadzanie zmian czy też reform. W takim wypadku upadać zaczęły kolejne firmy. W szybkim tempie kryzys rozprzestrzenił się na cały świat. Wtedy to stał się kryzysem globalnym. Warto analizować przyczyny kryzysu by uniknąć podobnych zdarzeń w bliższej lub dalszej przyszłości.

Ubezpieczenia kredytów bankowych

Rynek ubezpieczeń pozwala nam obecnie na wykup dowolnego typu polisy na niemal dowolny cel ubezpieczeniowy. Innymi słowy możemy ubezpieczyć wszystko od życia i zdrowia po wszelaki majątek. W niniejszym artykule zajmiemy się jeszcze innym typem polisy ubezpieczeniowej. W takim wypadku będzie tu mowa o ubezpieczeniu kredytów bankowych. Jakie kredyty możemy ubezpieczyć? Jak się okazuje ubezpieczyć możemy praktycznie każdy kredyt. Począwszy od prostego kredytu gotówkowego na dowolny cel konsumpcyjny aż po idące w setki tysięcy, a nawet miliony kredyty mieszkaniowe. Oferta ubezpieczeń dostępna jest zarówno dla klientów indywidualnych jak i klientów biznesowych. Od czego możemy na przykład ubezpieczyć kredyty skierowane do klientów indywidualnych? Otóż tego typu polisy ubezpieczeniowe obejmują na przykład ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, źródła dochodów choroby uniemożliwiającej spłatę zobowiązania lub śmierci kredytobiorcy. W takim wypadku widzimy, iż ubezpieczenia kredytów obejmują sytuacje, w których z różnych przyczyn kredytobiorca nie może danego zobowiązania finansowego zwrócić do banku w ustalonym terminie lub nawet wcale. Jest to, zatem bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście wiąże się ono ze wzrostem kosztów kredytów tym niemniej warto takowe rozwiązanie przemyśleć przed zaciągnięciem kredytu.